browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: stowarzyszenie im. ks. piotra skargi

Dlaczego Ojciec Pio przez 7 lat był poza klasztorem?

Święty Ojciec Pio to niezwykły stygmatyk, kapucyński duchowny, który całym swoim życiem świadczył o zbawicielskiej, bezkresnej mocy Pana Jezusa. Z jego życiorysem związane są tysiące różnych historii, pośród których jedna brzmi szczególnie tajemniczo i dziwnie. Dlaczego Ojciec Pio spędził poza swoim klasztorem ojców kapucynów aż siedem lat? Co robił w tym czasie? Warto poznać odpowiedzi … Continue reading »

Categories: święty Ojciec Pio | Tags: , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kaplice dla Sudanu: dar chrześcijańskich serc

Sudan Południowy jest krajem szczególnym. Wskutek walk o niepodległość, a następnie konfliktów wybuchających już po oficjalnym uniezależnieniu się mniejszości chrześcijańskich od muzułmańskiego Sudanu, mieszkańcy tego kraju doświadczyli wielu nieszczęść – wojny, konfliktów wewnętrznych, aż po kryzys humanitarny. Terytorium Południowego Sudanu zamieszkuje 10 różnych wielkości plemion, obecni są na nim Arabowie, a w ciągu ostatnich lat … Continue reading »

Categories: Ciekawostki | Tags: , , , , , , | Leave a comment