browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: szatan

Walka z szatanem

Diabeł zwodził Ojca Pio, raz ukazując się mu dokładnie takim, jaki jest w rzeczywistości, a więc jako istota przerażająca i wstrętna; raz jako uwodziciel, pod postacią tańczącej nago dziewczyny, a innym znowu razem przybierając wygląd istot będących jego przeciwieństwem: świętego papieża Piusa X, Anioła Stróża i świętego Franciszka. Zdarzało się, że diabeł ukazywał mu się … Continue reading »

Kategoria: Cuda się zdarzają | Słowa kluczowe: , , | Dodaj komentarz