browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Modlitwy i litanie

Tegoroczny Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio

Tegoroczny, 14. Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio, jak już wcześniej zapowiadano, po raz pierwszy odbędzie się na Jasnej Górze w Częstochowie 26-29 września, a nie jak w minionych latach w kapucyńskim domu rekolekcyjnym w Tenczynie. Choć trochę żal nam tenczyńskiej atmosfery, chcemy otwierać się na nowe wyzwania. Ufamy, że ta zmiana sprawi, że w … Continue reading »

Categories: Modlitwy i litanie, święty Ojciec Pio | Leave a comment

Modlitwa ofiarowania cierpienia

Panie Jezu Chryste, oddaję Ci siebie wraz ze wszystkimi swoimi cierpieniami fizycznymi i duchowymi. Oddaję Ci cały swój lęk przed cierpieniem i śmiercią oraz poczucie nieużyteczności cierpienia. Pragnę jednoczyć się z Tobą, Jezu, w Twoim cierpieniu na krzyżu za zbawienie świata, aby z tego źródła naszego zbawienia czerpać moc uzdrowienia, siły do niesienia cierpienia oraz … Continue reading »

Categories: Modlitwy i litanie | Tags: | Leave a comment

Kontemplacje św. Ojca Pio

Jeśli ty znajdziesz się blisko Boga podczas modlitwy, mów do Niego, jeśli możesz, a jeśli nie możesz zrobić tego, pozostań w ten sposób. Pozwól sobie, aby Bóg na ciebie patrzył, i nie przeszkadzaj sobie dalej. Pozwól Maryi Najświętszej być gwiazdą, która świeci na twojej drodze i pozwól Jej pokazać tobie bezpieczną drogę do Boskiego Ojca. … Continue reading »

Categories: Modlitwy i litanie | Tags: | Leave a comment

Modlitwa do Świętego Anioła Stróża

Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek … Continue reading »

Categories: Modlitwy i litanie | Tags: | Leave a comment

Modlitwa Świętego Ojca Pio o nawrócenie grzeszników

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora „Pieśni nad Pieśniami” powiedziałeś, że „jak śmierć potężna jest miłość” (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych … Continue reading »

Categories: Modlitwy i litanie | Tags: | Leave a comment

Modlitwa o łaski za przyczyną Świętego Ojca Pio

O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski… Dla większej chwały Twojej … Continue reading »

Categories: Modlitwy i litanie | Tags: | Leave a comment

Koronka do Najświętszego Serca Jezusa, którą codziennie odmawiał Święty Ojciec Pio

I – O mój Jezu, Ty powiedziałeś: Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę… Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. II – O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek … Continue reading »

Categories: Modlitwy i litanie | Tags: | Leave a comment

Modlitwa o wstawiennictwo Świętego Ojca Pio z Pietrelciny

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami Męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w Niebie naszym patronem, a gdy wzywamy twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele … Continue reading »

Categories: Modlitwy i litanie | Tags: | Leave a comment

Modlitwa do Świętego Ojca Pio

Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi schronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Inne modlitwy, w tym także Nowenna … Continue reading »

Categories: Modlitwy i litanie | Tags: | Leave a comment

Modlitwa o łaskę przez wstawiennictwo Świętego Ojca Pio

Boże, który świętemu Ojcu Pio z Pietrelciny, bratu kapucynowi, dałeś szczególny przywilej uczestnictwa w Męce Twojego Syna, przez Jego wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski …, o którą gorąco Cię proszę, a przede wszystkim dodaj mi ochoty i zdolności, abym mógł uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa i osiągnął chwałę zmartwychwstania. Amen. Chwała Ojcu… (3x) Inne modlitwy, w … Continue reading »

Categories: Modlitwy i litanie | Tags: | Leave a comment