Litania do Świętego Ojca Pio

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Ojcze Pio, módl się za nami

Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami

Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, módl się za nami

Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami

Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu, módl się za nami

W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, módl się za nami

Cieszący się nadprzyrodzonymi darami, módl się za nami

Ozdobo zakonu franciszkańskiego, módl się za nami

Niosący światu dobro i pokój, módl się za nami

Wybrane naczynie świętości i łaski, módl się za nami

Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, módl się za nami

Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami

Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, módl się za nami

Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami

Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami

Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami

Opiekunie cierpiących, módl się za nami

Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami

Znoszący upokorzenia z cierpliwością, módl się za nami

Mężny wśród przeciwności, módl się za nami

Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, módl się za nami

Wzorze czystości kapłańskiej, módl się za nami

Mężu doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami

Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami

Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji, módl się za nami

Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, módl się za nami

Możny nasz orędowniku u Boga, módl się za nami

Módl się za nami św. Ojcze Pio, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

Zdjęcia Świętego Ojca Pio w albumie „Wysłannik niebios”. Wydało go Stowarzyszenie Piotra Skargi