Modlitwa do Świętego Ojca Pio

Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi schronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.