Myśli św. Ojca Pio

Czym jest świętość

Świętość polega na miłowaniu bliźniego jak siebie samego ze względu na to, że miłujemy Boga. Świętość tego rodzaju oznacza kochanie nawet tych, którzy nam złorzeczą, nienawidzą nas i prześladują – więcej: oznacza czynienie im dobra. Świętość to życie pokorne, bezinteresowne, roztropne, sprawiedliwe, cierpliwe, miłosierne, czyste, ciche, pracowite, wypełniające swoje obowiązki nie w innym celu, jak tylko w tym, żeby podobać się Bogu i otrzymać jedynie od Niego należną nagrodę.

Radość pojednania

Spowiedź to kąpiel dla duszy. Trzeba ją odbyć przynajmniej raz na tydzień. Nie chcę, aby dusze pozostawały bez spowiedzi więcej niż tydzień. Nawet czysty i niewykorzystywany pokój gromadzi kurz i gdy się wejdzie do niego po tygodniu, to widać, że trzeba go znowu odkurzyć.

Miej Boga w sercu!

Jak mógłbym żyć choćby jeden ranek bez przyjęcia Jezusa?

Błogosławieństwo krzyża

Udręki i krzyże zawsze były dziedzictwem i udziałem dusz wybranych. Im bardziej pragnie Jezus podnieść duszę ku doskonałości, tym większy jej daje krzyż udręki – pouczał św. Ojciec Pio swoją duchową córkę Rafaelinę Cerase.

W godzinę śmierci

„Jezu, Maryjo i Józefie Święty, Wam oddaję duszę i ciało moje, bądźcie ze mną w chwili konania!” – tak brzmiały ostatnie słowa, jakie wypowiedział św. Ojciec Pio, żyjąc pośród nas. Odszedł do Pana 23 września 1968 r. w wieku 81 lat.

Schody do nieba

Tam, gdzie nie ma posłuszeństwa, nie ma też cnoty; nie ma tam ani dobroci, ani miłości. A gdzie nie ma miłości, nie ma też Boga. Bez Boga nie osiągamy raju. Te cnoty tworzą jakby drabinę czy schody i jeśli brakuje jednego szczebla czy schodka, to upadamy.

Pełen ufności

Cierpię dużo, ale i tak Bogu dziękuję.

Niech się stanie wola Twoja!

Doskonałość chrześcijańska polega na pełnieniu woli Boga i woli tego, kto Boga zastępuje, pełnieniu zawsze: wtedy gdy jest ona dla nas słodka i wtedy gdy jest gorzka… Polega na dostosowaniu się do woli Oblubieńca.

Cierpienie zbliża do Chrystusa

Cierpiąc jestem zadowolony bardziej niż kiedykolwiek i gdybym słuchał głosu serca, prosiłbym Jezusa, by dał mi wszystkie smutki ludzi; nie czynię tego jednak, ponieważ byłoby zbyt wielkim egoizmem prosić o najlepszą cząstkę: o cierpienie. W cierpieniu bowiem Jezus jest najbliżej nas, patrzy na nas; to On przychodzi żebrać o cierpienie i łzy… potrzebuje ich dla innych dusz.

Zła wróżba

Spirytyzm to szatan we własnej osobie.

Potężna broń na szatana

Różaniec to potężna broń, by zwyciężyć szatana, pokonać pokusy, zdobyć serce Pana Boga, otrzymać łaski od Matki Bożej. Co więcej, różaniec jest syntezą naszej wiary, podtrzymaniem naszej nadziei, wybuchem naszej miłości.

Kochajcie Maryję!

„Kochajcie Matkę Najświętszą i czyńcie wszystko, by Ją kochano. Zawsze odmawiajcie różaniec” – brzmiało jedno z ostatnich jego poleceń przed śmiercią. Do Pana odszedł ze słowami „Jezus! Maryja!” na ustach i różańcem w ręku.

Najpiękniejsza Mamusia

O droga Mamusiu, wychwalaj Jezusa!!! Jesteś piękna… Mamusiu moja… te włosy są przepiękne… Szczycę się, że mam Mamusię tak piękną…; Gdyby nie wiara, ludzie uważaliby Cię za boginię. Twoje oczy świecą bardziej niż słońce… Jesteś piękna, Mamusiu. Jestem dumny z tego. Kocham Cię – do Maryi kierował pełne czułości słowa

Zaufałem Panu

Tak bardzo ufam Panu Jezusowi, że nawet gdybym miał zobaczyć otwarte piekło przed sobą i znaleźć się na krawędzi przepaści, nie straciłbym ufności, nie poddałbym się rozpaczy, lecz nadal bym Mu ufał! Nie ufam nikomu, oprócz Tego, który jest Życiem, Prawdą i Drogą; i proszę Go o wszystko i Jemu się oddaję od kiedy był i jest Wszystkim dla mnie.

Miej pogodę Ducha!

Czemu się zamartwiasz? Śmiej się ze swych utrapień, tak jak wiele razy śmiałaś się z moich. Tak każde z nas płacze i śmieje się, urzeczywistniając w ten sposób powiedzenie Dominika Savio: „Uśmiech miesza się z bólem”. Jeśli to możliwe, śmiej się wraz ze mną z siebie samej i módl się, żebym i ja mógł śmiać się z samego siebie wraz z Tobą – pisał w liście do Annity Rodote z 31 grudnia 1920 r.

Przyrodnie siostry Miłości

Miłość ma za przyrodnie siostry radość [gaudio] i pokój. Radość [gaudio] rodzi się z rozkoszy posiadania tego, co się kocha. Otóż od chwili, w której dusza poznaje Boga, jest naturalnie popychana do miłowania Go; jeśli dusza idzie za tym naturalnym porywem, który został wzniecony przez Ducha Świętego, ona już kocha to Najwyższe Dobro – pisał w liście do Raffaeliny Cerase z 23 października 1914 r.

Gdzie znaleźć Boga?

Boga poszukuje się w książkach, a znajduje na modlitwie. Jeśli dziś brakuje wiary, to dzieje się tak z powodu braku modlitwy. Boga nie znajduje się w książkach, ale na modlitwie: gdy się więcej modli, bardziej wzrasta wiara i dzięki temu znajduje się Boga.

Strzeż się pychy

Pycha to wróg dusz, które poświęciły się Panu i oddały się życiu duchowemu; i dlatego słusznie można ją nazwać molem duszy zmierzającej do doskonałości. Wślizguje się ona w najdoskonalsze uczynki, a nawet – jeśli nie spostrzeżemy się – rozbija swój namiot w pokorze.
Wykorzystano materiały z www.glosojcapio.pl.

Dowiedz się więcej o świętym Ojcu Pio. Poznaj jego życie, znaki świętości, modlitwy, które odmawiał. Zamów książkę „Ojciec Pio. Droga do świętości” na stronie ojciec-pio.pl.