Postaci świętych i błogosławionych

W wierze katolickiej nie brak wyjątkowych osób, których życie i głęboka wiara dowiodła ich świętości. Zarówno, Święta Matka Teresa z Kalkuty, opiekunka sierot i bezdomnych jak i Błogosławiony Bronisław Kostkowski, alumn i męczennik, który zmarł z wycieńczenia w obozie koncentracyjnym, swoją postawą i wartościami mogą być przykładem dla wiernych kościoła katolickiego. Dlaczego więc, jednym nadaje się tytuł świętego, inni są błogosławieni?

Procedury – kanonizacja i beatyfikacja

Można rzec, że pierwszym „etapem” w procesie kanonizacji (uczynienia Świętym) jest beatyfikacja. Można nią nazwać wyrażenie aprobaty papieskiej do oficjalnego czczenia osoby o wyjątkowej cnocie i wierności wobec Boga w Kościele lokalnym, zakonach i innych miejscach do  tego umocowanych. Beatyfikacja jest „lokalna, osoby jej poddane mogą nie być rozpoznawalne na całym świecie a jedynie w obrębie swojego zamieszkania lub miejsca, w których pokazały znak swojej głębokiej wiary.
Zobacz: Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi
Z kolei kanonizacja oznacza, ze określona osoba powinna być oficjalnie czczona przez cały Kościół powszechny. Po zakończeniu procesu zostaje włączona do kanonu świętych. Kościół posiada określone procedury dotyczące procesów beatyfikacji i kanonizacji. Beatyfikacja oznacza ogłoszenie błogosławionym zaś kanonizacja świętym. Niemniej jednak samo nadanie tytułu nie umniejsza ani nie wywyższa czynów i zasług żadnej z wyróżnionych przez Kościół osób. Prawdziwej wiary i dobra nie da się przecież zmierzyć żadną miarą i nawet nie wypada tego robić.

Znani Święci i Błogosławieni

  • św. Rita – Patronka spraw beznadziejnych. Patronat otrzymała z uwagi na wyjątkowo skomplikowane  i ciężkie życie. W wieku 36 lat, po starcie męża, za którego wyszła z przymusu rodziny wstąpiła do zakonu.
  • św. Walenty – biskup Terni, orędownik osób chorych psychicznie i zakochanych. Z uwagi na błogosławienie przez niego młodych zakochanych, trafił do więzienia i został skazany na śmierć.
  • św. Jan Paweł II – chyba jeden z najsławniejszych i najważniejszych dla Polaków Świętych. Wyjątkowa postać zarówno dla Kościoła, wiernych jak i świata polityki. Kanonizacja św. Jana Pawła II została ogłoszona w 2014 roku.
  • bł. Ignacy Kłopotowski – prowadził działalność charytatywną. Zostało nawet udokumentowane świadectwo uzdrowienia ks. Antoniego Łatko  ma charakter cudu dokonanego za pośrednictwem ks. Kłopotowskiego. Ignacy Kłopotowski przeżył wyjątkowo brutalny napad (ponad 13 ran kłutych w okolicach głowy), lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. Dzięki wstawiennictwu i modlitwie wyszedł ze szpitala.
  • bł. Natalia Tułasiewicz – nauczycielka i pedagog. Podczas wojny organizowała tajne nauczanie dzieci. Zmarła podczas II wojny światowej w obozie koncentracyjnym.

Można śmiało stwierdzić, że sam tytuł błogosławiony/święty pozostaje regulacją procesów i zasad Kościoła, zaś uczynki i życie osoby, która go otrzymała jest mierzone miarą boską. To co istotne – aby pozostać świętym, osoba poddana procesowi kanonizacji powinna być męczennikiem lub sprawcą cudu, który powstał za jego wstawiennictwem.

Kaplice dla Sudanu: dar chrześcijańskich serc