Siła Włoch – ziemskiej ojczyzny ojca Pio

Na przestrzeni ostatnich 40 lat liczba katolików na ziemi włoskiej spadła o połowę. Nastąpiła jednak pewna bardzo istotna zmiana – dziś Włosi są katolikami, bo prawdziwie tego chcą. Bo nie ilość, ale jakość ma tutaj znaczenie. Za świadomym wyborem Chrystusa idzie zadanie powołania do świętości. Na drodze do tego celu potrzebujemy przewodników – świętych. Bóg objawia się i mówi do nas ustami świętych. Kogo zatem mogą słuchać wierni z Włoch?

Piękno i cierpienie Ojca Pio

Wszyscy znamy św. Franciszka z Asyżu, czy Ojca Pio, ale ziemia włoska to prawdziwa krynica tych, którzy myślą, słowem, sercem i czynem upodobnili się do Chrystusa. Chociażby św. Rita, która w sposób niewyobrażalny dla człowieka, doświadczyła ciężaru cierpienia. Bo czy może być większe cierpienie dla żony i matki, niż śmierć męża i dzieci? Po ludzku to niewyobrażalny ciężar, mogący złamać człowieka. Ona jednak, poszła w mrok, ale za głosem Boga, wierząc nadziei wbrew nadziei.

Wielkim orędownikiem i propagatorem modlitwy do św. Rity jest Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. To organizacja pozarządowa – wydawca publikacji religijnych i zarazem organizator kampanii społecznych propagujących postaci takie jak święta Rita, czy święty Ojciec Pio.

„Sprawiedliwy, jako lew śmiały”

Św. Leon I, papież, który dzięki świętości, odwadze, roztropności i sile charakteru prowadził łódź piotrową przez wzburzone morze historii. To on dokonał zatrzymania podbojów armii Attyli. To on dzierżył stery Kościoła w trudnym czasie kształtowania i definiowania doktryny. Prowadząc Kościół Chrystusowy do bezpiecznej przystani jedności wiary.

Święty uśmiechu

Św. Gabriel od Matki Bożej bolesnej, który kryjąc się przed głosem Boga za uciechami tego świata, ostatecznie przyjął zaproszenie do świętości. Oparł swoje młode życie na duchowej radości płynącej z umartwienia i pokuty. To zaś zaowocowało w nim, prawdziwą radością, która stanowiła natchnienie dla współbraci. Mając zaledwie 24 lata odszedł do domu Ojca, ale zostawił umocnienie i wzór do naśladowania godny mędrca.

Wszystkich nas wzywa Chrystus, by iść za Nim, na wzór świętych. W ich przykładach, szukajmy zachęty, w ich nauczaniu odnajdujmy umocnienie, a byśmy kiedyś mogli razem ucztować w Ojczyźnie niebieskiej.

Źródło: własne