Stowarzyszenie Piotra Skargi – propagatorzy świętych wzorów

„Taki duży, taki mały może świętym być” – śpiewa w legendarnej już piosence Arka Noego. A jednak święte wzory to prawdziwa rzadkość w rzeczywistości zajętej uporczywie popełnianymi grzechami, w której coraz trudniej o nowe powołania kapłańskie. Jeszcze w minionym stuleciu przewidzieli to katoliccy działacze ze Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi. Ich wieloletnia praca na polu upowszechniania postaci świętych owocuje dziś szczególnie.

Stowarzyszenie Piotra Skargi i sukces pierwszej inicjatywy

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi powstało w 1999 r. w Krakowie. Z marszu stało się charakterystyczną organizacją. Pierwszą inicjatywą założonego przez Leonarda Przybysza i Sławomira Olejniczaka środowiska konserwatywnych katolików była akcja rozpropagowania mało znanego wówczas wizerunku Matki Bożej Fatimskiej wraz z książką poświęconą zagadnieniu objawień maryjnych z Fatimy i trzech tajemnic przekazanych wówczas fatimskim pastuszkom. Książka z prostym tytułem „Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?” stała się bestsellerem. W ciągu pierwszych dwóch lat rozprowadzono (głównie bezpłatnie lub za dobrowolne datki) 500 tys. egzemplarzy. Jak informuje Stowarzyszenie, całkowity nakład wszystkich wydań zbliżył się do miliona. Wybór tego tematu nie był przypadkowy. Zamierzając propagować w Polsce postaci świętych i błogosławionych Kościoła Katolickiego, punktem wyjścia uczyniono postać Matki Jezusa Chrystusa, której przysługuje tytuł Najświętszej. To właśnie o osobie Maryi Kościół głosi, iż jest niepokalanie poczęta i wolna od wszelkiego grzechu bądź skazy. Od kultu Matki Bożej, ogólnie jednak dość mocno zakorzenionego w polskiej tradycji i mentalności, zaczyna się korowód świętych i błogosławionych.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi –  postać św. Katarzyny Laboure

Z objawieniami Najświętszej Maryi Panny, jakie otrzymała św. Katarzyna Laboure, wiąże się przepiękna tradycja bicia Cudownego Medalika. Popularyzowaniem tego dewocjonalium od 2002 r. zajęło się wspomniane Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Dość szybko znalazło chętnych pierwsze… 130 tys. medalików! Kolejne dziesiątki tysięcy Cudownych Medalików rozprowadzono później w różnych miejscach Polski oraz za pośrednictwem specjalnych stron internetowych. Popularność Cudownego Medalika i samej osoby świętej Katarzyny Laboure nie słabnie i z każdym rokiem katolicy nabywają i święcą te medaliki w różnych częściach Polski. Wiemy również, że podobny sukces tradycja ta odniosła w innych krajach naszego regionu, takich jak Słowacja i Chorwacja.

Św. Ojciec Pio – bohater naszego bloga

Dziś niemal każdy katolik w Polsce wie, kim jest św. Ojciec Pio. A jeśli nawet tego nie wie, to przynajmniej kojarzy jego imię lub też najbardziej charakterystyczny znak – stygmaty, jakie święty przez długie lata nosił na własnym ciele. To właśnie główny bohater i patron naszego bloga był drugim świętym, którego uczyniono bohaterem publicznej kampanii. W 2010 r. działacze Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi wydali ilustrowaną książkę „Ojciec Pio. Droga do świętości”. Książkę, która okazała się prawdziwym fenomenem, podobnie zresztą jak wydawany co roku kalendarz ścienny ze wspomnianym już wcześniej obliczem Matki Bożej Fatimskiej. Jak wspominał prezes Stowarzyszenia Sławomir Olejniczak, prośby i pytania o książkę o Ojcu Pio, a także o koronkowe obrazki z modlitwami, które Skargowcy rozprowadzali wraz z nią, nie miały końca. Dlatego też w 2017 r. ukazał się album pt. „Święty Ojciec Pio – wysłannik niebios”. Ta pozycja również zbliżyła się do rekordów popularności. Dość wspomnieć, że przedstawiciele Stowarzyszenia Księdza. Skargi w 2018 r. złożyli we włoskim sanktuarium w San Giovanni Rotondo aż 41 tys. kart z prośbami i podziękowaniami od polskich czytelników albumu.

Długi orszak świętych i błogosławionych, których propaguje Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi

Przykładów świętych propagowanych na szeroką skalę w Polsce jest dużo więcej i znacząco wykraczają one poza ramy niniejszej notki. Niemniej jednak, warto przynajmniej wymienić wśród najbardziej popularnych w polskim Kościele osoby wyniesionych na ołtarze: św. Benedykta, św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Michała Archanioła, św. Krzysztofa, św. Rity z Cascii. W ostatnich latach szczególną popularność zyskali wyniesieni niedawno do chwały Pana pastuszkowi fatimscy Hiacynta i Franciszek. Setki tysięcy Polaków poznały także skromnego mnicha z Libanu – św. Charbela Makhloufa. Wszystkie te postaci również trafiły na sztandary akcji organizowanych przez krakowskie środowisko spod znaku ks. Piotra Skargi. Działacze Stowarzyszenia nie ustają w zabiegach na rzecz propagowania tradycyjnej pobożności i wzorców osobowości świętych i błogosławionych. Czynią także liczne starania na polu propagowania postaci swojego patrona – księdza Piotra Skargi – i zabiegania o jego rychłą beatyfikację. Proces prowadzący do uznania go przez Kościół za błogosławionego trwa od przeszło dekady.