browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: chrześcijańskie

Kaplice dla Sudanu: dar chrześcijańskich serc

Sudan Południowy jest krajem szczególnym. Wskutek walk o niepodległość, a następnie konfliktów wybuchających już po oficjalnym uniezależnieniu się mniejszości chrześcijańskich od muzułmańskiego Sudanu, mieszkańcy tego kraju doświadczyli wielu nieszczęść – wojny, konfliktów wewnętrznych, aż po kryzys humanitarny. Terytorium Południowego Sudanu zamieszkuje 10 różnych wielkości plemion, obecni są na nim Arabowie, a w ciągu ostatnich lat … Continue reading »

Categories: Ciekawostki | Tags: , , , , , , | Leave a comment