browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: kształtowanie charakteru

Charakter – tylko dzięki Bogu

Niemożliwe jest zbudowanie porządnego charakteru bez wiary w Boga. On jedynie jako ostateczny cel życia człowieka może przekonać nas do zachowania właściwych postaw moralnych w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji. Słowo „zachowania” nie jest tu przypadkowe. Bo to o trwałość pewnych postaw właśnie chodzi.

Categories: Praca nad charakterem | Tags: , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Charakter – tylko dzięki Bogu została wyłączona