Tegoroczny Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio

Tegoroczny, 14. Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio, jak już wcześniej zapowiadano, po raz pierwszy odbędzie się na Jasnej Górze w Częstochowie 26-29 września, a nie jak w minionych latach w kapucyńskim domu rekolekcyjnym w Tenczynie.

Choć trochę żal nam tenczyńskiej atmosfery, chcemy otwierać się na nowe wyzwania. Ufamy, że ta zmiana sprawi, że w kongresie będzie mogła wziąć udział jeszcze większa liczba osób zaangażowanych w życie Grup Modlitwy w Polsce, a Jasnogórski Dom Pielgrzyma stanie się odtąd naszym domem, tak jak stał się nim Dom Rekolekcyjny braci kapucynów w Tenczynie. Dodatkowo bliskość Sanktuarium Królowej Polski z pewnością pomoże nam jeszcze głębiej przeżywać kongresowe spotkania i pobudzi do żywej modlitwy.

14. Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio

Tegoroczny kongres odbędzie się pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego” i wprowadzi nas w kolejny rok pracy oparty na nowym, czteroletnim programie duszpasterskim Kościoła w Polsce „Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Kongres na Jasnej Górze będzie składał się z dwóch części. Pierwsza będzie miała charakter wykładowo-formacyjny. Z każdej Grupy Modlitwy będzie mogła wziąć w niej udział zgłoszona wcześniej reprezentacja składająca się maksymalnie z 5 osób. Druga część kongresu będzie modlitewnym czuwaniem i zostanie otwarta dla wszystkich pielgrzymów, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Pierwsza część kongresu rozpocznie się 26 września (czwartek) wieczorem, a zakończy 28 września (sobota) obiadem. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze, w którym odbywać się będą wszystkie spotkania kongresowe i spożywane będą posiłki. Wybrane spotkania modlitewne będą się także odbywały w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze.

Po sobotnim obiedzie, który zakończy pierwszą część kongresu, opuścimy Dom Pielgrzyma, by udać się na Przeprośną Górkę (będzie możliwość skorzystania ze zorganizowanego transportu), gdzie wraz z innymi pielgrzymami, którzy przebędą tam bezpośrednio, weźmiemy udział w drodze krzyżowej i w Eucharystii w tamtejszym Sanktuarium Świętego Ojca Pio, a następnie wrócimy do kaplicy Cudownego Obrazu na Apel Jasnogórski i całonocne czuwanie Grup Modlitwy i czcicieli Ojca Pio przed tronem Królowej Polski. To modlitewne czuwanie i cały kongres zakończy się 29 września (niedziela) nad ranem.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kongresie przedstawicieli każdej Grupy Modlitwy Ojca Pio w naszej Ojczyźnie wraz z kapłanami – ich asystentami duchowymi. Na drugą część kongresu – czuwanie modlitewne na Przeprośnej Górce i w Kaplicy Cudownego Obrazu – zapraszamy wszystkich członków Grup Modlitwy i wszystkich czcicieli św. Ojca Pio z całej Polski.

Do zobaczenia w Częstochowie!

Z serdecznymi pozdrowieniami i pamięcią w modlitwie

Tomasz Duszyc OFMCap, asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio

Bolesław Konopka OFMCap, moderator prowincjalny Grup Modlitwy Ojca Pio

Bogusław Piechuta OFMCap, moderator prowincjalny Grup Modlitwy Ojca Pio

Źródło: glosojcapio.pl