W oczekiwaniu na beatyfikację Patrona Instytutu Ks. Piotra Skargi

Jak informuje portal PCh24.pl, 21 czerwca 2016 roku proces beatyfikacyjny Ks. Skargi prowadzony pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza został zakończony uroczystą sesją w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Krakowie. Tam też podpisano dokumentację zebraną w trakcie pracy, która trafiła do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Ksiądz Piotr Skarga (1536-1612) był bezkompromisowym kaznodzieją, który wpisał się na stałe w historię Polski i Kościoła. Przeciwstawiał się herezjom pełniąc urząd nadwornego kaznodziei króla Zygmunta III Wazy. Rządzącym wskazywał ich słabości oraz zachęcał do wierności Chrystusowi. Zapewne dlatego dzisiaj nazywany jest „Kaznodzieją narodu polskiego”.

Zebranie świadectw o heroiczności życia księdza Piotra Skargi było najważniejsze na tym etapie procesu beatyfikacyjnego. W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym świadczący na procesie m.in. hierarchowie, duchowieństwo zakonne i diecezjalne, ludzie nauki i kultury. Przybyli również przedstawiciele dzieł zainicjowanych przez Sługę Bożego oraz ośrodków żywej pamięci o Księdzu Skardze w Grójcu, Jarosławiu i Wilnie.

Kard. Stanisław Dziwisz przyznał, że finalizowany proces rzetelnie udokumentował kult, jakim nieprzerwanie cieszył się i nadal cieszy ks. Skarga w szerokich kręgach Kościoła. Hierarcha powiedział: „Zrobiliśmy co do nas należało i co się należało księdzu Skardze. Przekazujemy Stolicy Apostolskiej dokumentację świadczącą o jego świętości, pozostawiając ostateczną decyzję Ojcu Świętemu”. Metropolita krakowski w swoim wystąpieniu podkreślił: „Orężem księdza Skargi było słowo. Jednak nie błyszczał on zwykłym słowem – choć nadawał mu piękny kształt, na którym wychowywały się pokolenia Polaków – lecz żywym słowem samego Boga, przenikającym wszystko i skuteczniejszym niż miecz obosieczny”.

Uroczystość uświetnił Akademicki Chór „Organum” i Zespół Instrumentalny „Ricercar” pod batutą Bogusława Grzybka, wykonując utwory ks. Grzegorza G. Gorczyckiego, Stanisława Moniuszki, Antonia Vivaldiego, Charlesa Gounoda oraz pieśń O Skargo, hołd niesiemy Ci.

Odmówienie modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego ks. Piotra Skargi zakończyło uroczystą sesję.

 

Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej, mający za Patrona Servus Dei ks. Piotra Skargę wyraża radość z zakończenia tego procesu beatyfikacyjnego oraz ma nadzieję, że zostanie on uwieczniony rychłym wyniesieniem ks. Piotra Powęskiego SJ na ołtarze i Jego chwałą jako błogosławionego w polskim Kościele.