List biskupa Laise do katolików uczestniczących w akcji Instytutu Ks. Piotra Skargi poświęconej św. Ojcu Pio

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy przyjaciele
Instytutu im. Ks. Piotra Skargi
w Krakowie

Wyrażamy głęboką radość z ukazania się polskiego wydania biografii św. Ojca Pio, autorstwa Giovanniego Cavagnari’ego.

Polecamy lekturę książki zatytułowanej „Ojciec Pio. Droga do świętości” i życzymy sukcesów w propagowaniu niezwykłej postaci św. Ojca Pio, w ramach akcji zorganizowanej przez Instytut Ks. Piotra Skargi.

Z pewnością książka ta będzie zachętą do prowadzenia życia zgodnego z naszym powołaniem chrześcijańskim, do utożsamiania się z Chrystusem – jedyną Drogą Prawdy i Życia, prowadzącą nas do świętości.

Krzyż był latarnią, która oświetlała wszystkie momenty życia św. Ojca Pio oraz był źródłem niewyczerpanej siły, wierności i wytrwałości w jego pełnym heroizmu życiu kapłańskim i zakonnym.

„Kochać i cierpieć” – tak mogłoby brzmieć motto życia św. Ojca Pio. Kochać i cierpieć tak, aby móc powiedzieć za Świętym Pawłem: już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20).

Modlitwa wypełniała jego życie w tak wielkim stopniu, że sam siebie nazywał „ubogim bratem, który się modli”.

Modlił się i wzywał do modlitwy, świadomy tego, że jest ona środkiem, poprzez który Bóg – dzięki sakramentom świętym – przekazuje swe łaski.

Święty Ojciec Pio zawsze prosił o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę oraz o ścisłą jedność z Nią, polecając się Jej opiece w każdym momencie swego życia, zgodnie z duchowością Świętego Ludwika Maria Grignion de Monfort. Szczególnie polecał Jej swoje kapłaństwo.

Oby świadectwo Ojca Pio z Pietrelciny, świętego naszych czasów, było dla wszystkich ideałem, który pobudza nas do życia w świętości i wierności świętemu Kościołowi katolickiemu.

Niech św. Ojciec Pio, wierny Kościołowi aż do końca będzie dla Was wzorem.

+ Juan Rodolfo Laise (OFMCap)
San Giovanni Rotondo – WŁOCHY