Nowa kampania (z książką) o Ojcu Pio

Święty ojciec Pio dla wielu pozostaje niedoścignionym przykładem pokory i prawdziwego zaufania Bożemu prowadzeniu. Nieco ponad 50 lat po jego śmierci świat nadal ma wiele do odkrycia w tej niezwykłej postaci.

Francesco Forgione już w młodym wieku odkrył w sobie głos wołającego go Pana. Dzięki heroicznej postawie ojca, który wyjechał za granicę aby zapracować na edukację syna, przyszły święty mógł w wieku 15 lat wstąpić do franciszkańskiego zakonu kapucynów. Przyjął imię świętego patrona rodzinnej Pietrelciny, św. Papieża Piusa V (Pio). To imię stało się prawdziwie jego tożsamością aż do śmierci umacniając go pośród trudności.

Ojciec Pio często powtarzał “módl się, wierz i nie martw się”, gdy tylko ktoś prosił o poradę duchową. Wyznaczył jasną drogę pięciu zasad wzrostu na drodze wiary tj.: codzienna Komunia święta, spowiedź raz w tygodniu, dwa razy dziennie medytacja, duchowe czytanie i codzienny rachunek sumienia. Te proste zasady miały stać się lekarstwem na pogrążony w pysze i zagubiony w egocentryzmie świat. Święty z Pietrelciny był obdarzony nadzwyczajnymi wizjami Jezusa, Maryi, świętych oraz własnego Anioła Stróża. Uważał jednak, że każdy katolik może dostąpić tej łaski spotykania Boga, Maryi i świętych.

NIewiarygodna jest pokora i cierpliwość z jaką przyjmował własne choroby, oraz liczne zarzuty władz kościelnych czy nawet własnych współbraci. Dużo wycierpiał braku życzliwości a nawet oskarżenia o sprzeniewierzanie się ślubom zakonnym i wierze katolickiej, niemniej trwał wiernie w Bogu, bo jak twierdził, zawsze Jezus z nim był i go umacniał.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi pragnie przybliżyć raz jeszcze postać tego pokornego świętego, poprzez nową książkę. Autorzy Bogusław Bajor i Michał Wikieł w książce pt.: “Ojciec Pio. Naznaczony przez Boga” pokazują historię zwykłego człowieka, w którym tak obficie okazała się łaska Boga nad światem. Wierzymy, że ten niezwykły obraz duchowy świętego kapucyna skłoni serca wiernych do prawdziwego kultu Boga w Eucharystii, oraz dawania prawdziwego chrześcijańskiego świadectwa Jego obecności.

Categories: Książki | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Święty Ojciec Pio. Cudotwórca pośród nas. Jak dobrze znasz Stygmatyka z Pietrelciny?

Miłość Boga jest nierozerwalnie związana z cierpieniem, a przyjmowanie owych niedogodności ze względu na Boga, jest najlepszą drogą duszy do osiągnięcia jedności z Nim – taką dewizą życiową kierował się Ojciec Pio. Postać tego Świętego Stygmatyka przybliża wydana nakładem Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi książka pt. „Święty Ojciec Pio. Cudotwórca pośród nas”.

Ojciec Pio nowa książka
Nowa książka o Ojcu Pio ukazała się nakładem Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi
Read more »
Categories: Biografie świętych | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zdjęcia, na których pojawia się Ojciec Pio. Świadectwa cudów i świętości

Postać i życie Świętego Ojca Pio fascynują dzisiaj nie tylko ludzi wierzących. Francesco Forgione, urodzony w niedużym miasteczku Pietrelcina niedaleko Neapolu w włoskim regionie Kampanii, szybko dał się poznać jako duchowny o wyjątkowym darze pobożności. Owoce życia Świętego Ojca Pio są wciąż odkrywane i dodają siły tym, którzy za jego przykładem zbliżają się do Boga. W ich odkrywaniu pomocne są zdjęcia z tamtej epoki. Niektóre z nich prezentujemy dziś na naszym blogu.

Ojciec Pio zdjęcia
Święty Ojciec Pio pojawia się na licznych zdjęciach, najczęściej dzięki determinacji fotografów, którzy podążali za nim przy okazji wielu spotkań publicznych i Mszy Świętych.
Read more »
Categories: święty Ojciec Pio | Tags: , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dlaczego Ojciec Pio przez 7 lat był poza klasztorem?

Wiele razy Ojciec Pio przenosił się poza klasztor. Najczęściej w tym samym czasie mocno chorował.

Święty Ojciec Pio to niezwykły stygmatyk, kapucyński duchowny, który całym swoim życiem świadczył o zbawicielskiej, bezkresnej mocy Pana Jezusa. Z jego życiorysem związane są tysiące różnych historii, pośród których jedna brzmi szczególnie tajemniczo i dziwnie. Dlaczego Ojciec Pio spędził poza swoim klasztorem ojców kapucynów aż siedem lat? Co robił w tym czasie? Warto poznać odpowiedzi na te pytania, jakie przygotowali autorzy Stowarzyszenia Piotra Skargi, bo wiążą się one ściśle z misją, jaką Ojcu Pio przekazał Zbawiciel.

Read more »
Categories: święty Ojciec Pio | Tags: , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Charakter – tylko dzięki Bogu

Chrześcijańskie ukształtowanie swojego charakteru może być nie lada wyzwaniem dla człowieka XXI wieku.

Niemożliwe jest zbudowanie porządnego charakteru bez wiary w Boga. On jedynie jako ostateczny cel życia człowieka może przekonać nas do zachowania właściwych postaw moralnych w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji. Słowo „zachowania” nie jest tu przypadkowe. Bo to o trwałość pewnych postaw właśnie chodzi.

Read more »
Categories: Praca nad charakterem | Tags: , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Charakter – tylko dzięki Bogu została wyłączona

Zdjęcia Świętego Ojca Pio w albumie „Wysłannik niebios”. Wydało go Stowarzyszenie Piotra Skargi

Album o świętym Ojcu Pio zyskał w Polsce ogromną popularność.

Osoba świętego Ojca Pio utrwaliła się w historii Kościoła nie tylko w licznych relacjach świadków, książkach i artykułach. To również zbiór unikatowych ilustracji ze świętym w roli głównej, który trafił na karty nowo wydanego albumu. Jego wydawcą jest znane stowarzyszenie katolików świeckich z Krakowa.

Read more »
Categories: Książki | Tags: , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Zdjęcia Świętego Ojca Pio w albumie „Wysłannik niebios”. Wydało go Stowarzyszenie Piotra Skargi została wyłączona

Msza Święta, którą odprawiał Ojciec Pio. Gdzie w Krakowie i Warszawie Msza Trydencka?

Msza Święta Trydencka, zwana też przedsoborową, jest pełnoprawnym rytem obrzędowości w Kościele, co potwierdził ogłoszony w roku 2007 przez Benedykta XVI dokument „Summorum Pontificum”. Mało kto jednak wie, że zasadniczo taką Mszę znał św. Ojciec Pio. Na ołtarzu Eucharystii poświęcał znaczną część swego zdrowia, odprawiał ją najczęściej jak tylko mógł, doznając często w jej trakcie wizji bądź mistycznych ekstaz.

Read more »

Categories: Msza Święta | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Kaplice dla Sudanu: dar chrześcijańskich serc

Kaplice w Sudanie Południowym sfinansowano z datków zebranych przez Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi

Sudan Południowy jest krajem szczególnym. Wskutek walk o niepodległość, a następnie konfliktów wybuchających już po oficjalnym uniezależnieniu się mniejszości chrześcijańskich od muzułmańskiego Sudanu, mieszkańcy tego kraju doświadczyli wielu nieszczęść – wojny, konfliktów wewnętrznych, aż po kryzys humanitarny.

Terytorium Południowego Sudanu zamieszkuje 10 różnych wielkości plemion, obecni są na nim Arabowie, a w ciągu ostatnich lat na tej ziemi osiedliła się także chińska diaspora. Według szacunków, około jedną trzecią mieszkańców stanowią jednak katolicy, chrześcijaństwo wyznaje około 60 procent społeczeństwa, reszta – islam lub plemienne wierzenia animistyczne. Uniezależnienie się od islamu, a zwłaszcza islamskich elit rządzących Sudanem, było ważną częścią dążeń do niepodległości. Cel był prosty: chodziło o zagwarantowanie bezpieczeństwa i możliwości swobodnego wyznawania swojej wiary…

Read more »
Categories: Ciekawostki | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Święty Ojciec Pio – nie tylko stygmatyk, ale także wielki kapłan

Święty Ojciec Pio z niezwykłą charyzmą i łaską Bożą pełnił rolę kapłana.

Często myślimy o św. Ojcu Pio z Pietrelciny przede wszystkim jako o cudotwórcy, który potrafił pojawiać się w dwóch miejscach jednocześnie, przenikać ludzkie sumienia, porozumiewać się w różnych językach, walczyć z diabłem, etc. Gdzieś w tle pozostaje świadomość, że był On przede wszystkim kapłanem, naśladowcą Zbawiciela – Dobrego Pasterza. Hojne dary otrzymane od Boga wykorzystywał dla dobra powierzonych Mu dusz.

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9,23) – właśnie to przesłanie z wielką gorliwością starał się spełniać świątobliwy kapucyn. Pan Jezus całe Swe ziemskie życie podporządkował misji wyzwolenia ludzkości z niewoli grzechu. Jego sługa umiłowany, o. Pio, szedł śladami Mistrza, zabiegając o to, by nawrócić jak najwięcej grzeszników.

Już sam wysiłek fizyczny związany z zasiadaniem w konfesjonale może imponować. Ojciec Pio Forgione spędzał w nim prawie cały dzień (nawet 14 godzin). Choć z reguły jedna spowiedź trwała 2-3 minuty, to ogromne kolejki złożone z osób pragnących właśnie przed Nim wyznać swe grzechy, sprawiały, że trwał w konfesjonale godzinami. Bywał wyrozumiały, gdy jednak wiedział, że jest to potrzebne, potrafił surowo skarcić grzesznika, a nawet odesłać go, by wszystko przemyślał i lepiej zrozumiał stan swej duszy.

Ze spowiedzią łączyła się posługa kierownika duchowego. Zachowały się notatki, które św. Pio Forgione kreślił na temat swoich podopiecznych. Z wieloma z nich korespondował. Obliczono, że do 50 kobiet, które prowadził duchowo, wysyłał rocznie ponad 100 listów. Do tego trzeba doliczyć korespondencję kierowaną do kilkunastu braci zakonnych, kleryków, księży i przyjaciół.

Głównym zadaniem i przywilejem kapłana jest sprawowanie Eucharystii. Ojciec Pio bardzo sobie cenił możliwość odprawiania Najświętszej Ofiary, zwłaszcza w obecności wiernych. Było to sensem jego życia, spełnieniem powołania. Gdy, w związku z różnymi pomówieniami, zabroniono mu publicznego odprawiania Mszy Świętej, bardzo mocno to odczuł.

Do sprawowania Najświętszej Ofiary o. Pio zawsze bardzo starannie się przygotowywał. Aż do roku 1960 celebrował Ją o godz. 5.00, dlatego wstawał wcześnie rano i modlił się. Nabożeństwo trwało zazwyczaj ok. 1,5 godziny. Święty kapłan bardzo przeżywał Mękę Pana Jezusa, którą Msza Święta uobecnia.

W trakcie Eucharystii Bóg obdarzał go widzeniami mistycznymi. Nic więc dziwnego, że liturgia przeciągała się czasem do trzech godzin, a bywało, że trwała jeszcze dłużej. Podczas Ofiarowania wypowiadał prośby składane przez pielgrzymów i wymieniał z pamięci długą listę swoich duchowych dzieci. Gdy trzymał Hostię w rękach, doznawał ekstaz, a rany (stygmaty) na Jego ciele intensywnie krwawiły.

Smutkiem napawał go fakt, że wielu grzeszników podążało drogą ku wiecznemu potępieniu, dlatego gorąco modlił się w ich intencji i prosił Boga, by mógł cierpieć za nich. W jednym z listów pisał: Od dłuższego czasu odczuwam w sobie potrzebę ofiarowania siebie Bogu jako żertwa ofiarna za biednych grzeszników i za dusze w czyśćcu. To pragnienie rozwijało się nieustannie w moim sercu tak bardzo, że teraz stało się, powiedziałbym, gwałtowną pasją.

Zbawca przyjmował ofiarę gorliwego kapucyna i pozwalał mu cierpieć za bliźnich. W ten sposób o. Pio uczestniczył poniekąd w zbawczej Męce Pana Jezusa na Golgocie.

Święty Ojciec Pio otrzymał od Boga wiele łask, lecz traktował je jako dar dla innych. Służył Bogu, a jednocześnie braciom i siostrom. Jego życie stanowi dla nas przykład, jak postępować, by podobać się Bogu. Człowiek jest istotą społeczną. Pamiętajmy, że odpowiadamy nie tylko za własne zbawienie, ale także za los pośmiertny członków naszych rodzin, sąsiadów, rodaków itd. Postępujmy tak, by stworzyć im jak najlepsze warunki do zbawienia. I módlmy się za kapłanów, by byli pobożni i ofiarni jak święty Ojciec Pio.

Categories: Msza Święta | Leave a comment

Problemy z uznaniem cudów Ojca Pio

Ojciec Pio i jego święte życie to przykład wytrwałości psychicznej i fizycznej oraz niewyobrażalnej pokory i skromności, którą Bóg obrócił w wielkie dzieło krzewienia wiary i moralności. Mało kto dzisiaj pamięta, jak długą i dotkliwą drogę musiał przejść kapucyński zakonnik nim jego powołanie do świętości uznały władze zakonne oraz władze w Rzymie. Read more »

Categories: Cuda się zdarzają | Leave a comment